Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (1) ΔΕ Μαγείρων και (1) ΥΕ Καθαριότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ