Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Μνημόνια ως το 2028, χρέος ως το 2060!

Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση πανηγυρίζει άλλη μια ήττα της, παρουσιάζοντάς τη μάλιστα ως… εθνική επιτυχία.
Το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το Eurogroup της περασμένης Δευτέρας είναι σαφές, αλλά οι κύριοι και οι κυρίες αυτής της λαίλαπας που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εξακολουθούν να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας.
Παραθέτω το ανακοινωθέν:
«Το Εurogroup καλωσορίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.
Ειδικότερα, το Eurogroup καλωσορίζει την συμφωνία των ευρωπαϊκών θεσμών για τον προϋπολογισμό του 2017, που επιβεβαιώνει το συμφωνημένο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,75% του ΑΕΠ και που επιτρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που εξασφαλίζει ένα πραγματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.
Το Eurogroup σημειώνει πως η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη του συμφωνημένου δημοσιονομικού στόχου για το 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ), καθώς και μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την άρση των εμποδίων για επενδύσεις.
Συγκεκριμένα, το Eurogroup υπενθυμίζει ότι η πρόσληψη των μελών του Συμβουλίου των Διοικητών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΗCAP) πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του Ιανουαρίου του 2017 για να τεθεί το ταμείο σε πλήρη λειτουργία.
To Εurogroup υπενθύμισε ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ που θα επιτευχθεί το 2018 πρέπει να διατηρηθεί σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. Υπενθυμίσαμε επίσης τη σημασία μιας δημοσιονομικής πορείας που θα ευθυγραμμίζεται με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που ορίζει το πλαίσιο της Ε.Ε.
Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με βιώσιμο τρόπο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε ένα μηχανισμό και σε διαρθρωτικά μέτρα που θα το διασφαλίζουν αυτό.
Σήμερα το Eurogroup συζήτησε πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους με στόχο την ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup ενέκρινε σήμερα όλα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα στη βάση των προτάσεων του ESM και των προπαρασκευαστικών εργασιών του EwG, που θα εφαρμοστούν από τον ESM μετά από αυτή τη συνάντηση. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
*Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF βάσει των υφιστάμενων μέσων σταθμισμένων ωριμάνσεων που φθάνουν τα 32,5 έτη.
*Την επιβολή ορίου στην άρση του επιτοκιακού περιθωρίου που αφορά την εξαγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το 2017 στις 200 μονάδες βάσης.
*Τη χρήση της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ESM/EFSF ανάλογα με την κατάσταση των αγορών για την μείωση του ρίσκου των επιτοκίων χωρίς την επιβολή επιπρόσθετου κόστους στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα. Το μέτρο αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσω: α)της ανταλλαγής τίτλων του ESM/EFSF που στηρίζουν τα δάνεια για την τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα β)το swap επιτοκίων του ESM για τον περιορισμό του ρίσκου από υψηλότερα επιτόκια στις αγορές γ)την εισαγωγή αντίστοιχης χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις στην Ελλάδα υπό το τρέχον πρόγραμμα. 
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος θα έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς και την Ελλάδα να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις ώστε να έλθουν σε συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων το συντομότερο δυνατό με βάση τους κοινούς όρους που συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του 2015 και καλεί το EWG να το ελέγξει.
Το Eurogroup είναι έτοιμο να στηρίξει την ολοκλήρωση μελλοντικών αξιολογήσεων υπό τον όρο ότι το πακέτο του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου δημοσιονομικού μηχανισμού που συμφωνήθηκε στην πρώτη αναθεώρηση, εφαρμόζεται όπως έχει συμφωνηθεί.
Το Eurogroup επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, όπως επίσης οι όροι και οι στόχοι, θα ελέγχονται συχνά με βάση τα δεδομένα από τους θεσμούς.
Η αποστολή του ΔΝΤ επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή της να προτείνει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο μια νέα χρηματοοικονομική συμφωνία για την Ελλάδα το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, σε συνάφεια με τις πολιτικές του Ταμείου.
Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτουμένων ενεργειών που σχετίζονται με την δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των ψηφοφοριών στη Βουλή θα ανοίξουν το δρόμο για τον ESM να εγκρίνει το συμπληρωματικό MoU».
Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι σαφή:
-Η δεύτερη αξιολόγηση δεν έκλεισε, απλώς στο ανακοινωθέν σημειώνεται «πρόοδος» προς την επίτευξη της συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει το κενό που προοιωνίζεται νέα μέτρα. (Οπότε πάει περίπατο η προπαγάνδα «δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλα μέτρα»).
-Ξεκαθαρίζεται πως για να υπάρξει συμφωνία, πρέπει να υπάρξουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για το 2018. (Οπότε πάνε περίπατο τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί δέσμευσης της προηγούμενης κυβέρνησης για υψηλά πλεονάσματα, διότι τα έχουν οι ίδιοι αποδεχθεί και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης της οικονομίας, όχι σε συνθήκες ανάπτυξης, όπως είχε ήδη διαφανεί από το 2014).
-Υπογραμμίζεται η ανάληψη δέσμευσης για «περαιτέρω ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας». (Οπότε πάνε περίπατο οι λεονταρισμοί περί κόκκινων γραμμών στα εργασιακά).
-Υπενθυμίζεται ότι οι δανειστές επείγονται να πιάσει δουλειά το Υπερταμείο των 99 χρόνων. (Οπότε επιβεβαιώνεται ότι οι της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί άνευ όρων).
-Αναφέρεται σαφώς ότι και μετά το 2018 πρέπει να διατηρηθούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5%. Δηλαδή – αναφέρεται ξεκάθαρα και αυτό – ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε σε μηχανισμό (βλέπε «κόφτη») που θα εξασφαλίζει τους δημοσιονομικούς στόχους και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. (Οπότε, δεσμεύτηκαν για μνημόνια για πάντα).
-Όσον αφορά στο χρέος, συμφωνήθηκαν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα (που ουδεμία σχέση έχουν με ελάφρυνση), τα οποία είχαν ξανασυμφωνηθεί και πέραν τούτου ουδέν. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα ότι οι παρεμβάσεις στο χρέος δεν θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος στις χώρες που συμμετείχαν σε προγράμματα.
-Το ΔΝΤ (που θα το έδιωχναν με τις κλωτσιές) δήλωσε ότι θα παραμείνει στο πρόγραμμα όχι ως τεχνικός σύμβουλος (όπως μας έχουν ζαλίσει), αλλά με μια νέα χρηματοοικονομική συμφωνία με τη χώρα μας. (Οπότε ξεκαθαρίζεται πως η κυβέρνηση θα υπογράψει ξεχωριστό Μνημόνιο με το ΔΝΤ).
-Σημειώνεται σαφώς πως η όποια συμφωνία επιτευχθεί για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα είναι «σε συνάφεια με τις πολιτικές του Ταμείου». (Οπότε οι δανειστές δεν έχουν καμιά αντιπαλότητα, όπως επίσης μας έχουν ζαλίσει, αλλά απαιτούν συμφωνία επί της οποίας θα ικανοποιούνται όλοι – και κυρίως το Ταμείο).
-Τονίζεται πως όταν θα ολοκληρωθούν η δεύτερη αξιολόγηση (θυμίζω πως διακήρυσσαν ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν την πέμπτη, αλλά απλώς… άλλαξαν την αρίθμηση) και οι ψηφοφορίες στη Βουλή, τότε θα υπάρξει ένα συμπληρωματικό MoU. (Δηλαδή μετά το Μνημόνιο του Αυγούστου 2015 και το συμπληρωματικό μνημόνιο του Ιουνίου 2016, θα υπάρξει άλλο ένα συμπληρωματικό μνημόνιο, το τρίτο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ).
Σημειώστε επίσης πως με δεδομένο ότι τοEurogroup τονίζει ότι ο στόχος για  πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ το 2018 θα πρέπει να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, ο Ντάισελμπλουμ δήλωσε ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να διατηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5%. Όπως είπε, «κάποιοι λένε για 3, κάποιοι για 5 και κάποιοι για 10 χρόνια».
Δηλαδή, τα μνημόνια θα συνεχιστούν ως το 2028!
Σημειώστε επίσης πως ο επικεφαλής του ΕΜΣ Klaus Reglingεκτίμησε πως το χρέος θα μειωθεί κατά 20% ως προς το ΑΕΠ μέχρι το 2060! Κάτι που ο κ. Τσακαλώτος χαρακτήρισε «πολύ θετική εξέλιξη» και το γραφείο του πρωθυπουργού «εθνική επιτυχία».
Δηλαδή για να μειωθεί το χρέος κατά 20% μέχρι το 2060 (που θα μειωνόταν έτσι κι’ αλλιώς και με την χώρα σε ανάπτυξη και στις αγορές), φορτωθήκαμε τα μνημόνια για τουλάχιστον άλλα δέκα χρόνια!
Είναι προφανές ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου…πηγη elzoni
Read more »

Οι μικρομεσαίοι αγρότες στο πλευρό των ναυτεργατών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Οι μικρομεσαίοι αγρότες στο πλευρό των ναυτεργατών

Οι μικρομεσαίοι αγρότες που αυτό το διάστημα πραγματοποιούμε  κατά τόπους  κινητοποιήσεις και θα τις κλιμακώσουμε με πανελλαδικό συντονισμό, στεκόμαστε αγωνιστικά στο πλευρό των ναυτεργατών που απεργούν, εκφράζουμε τη μαχητική συμπαράσταση κι αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα τους.
Με τους ναυτεργάτες έχουμε κοινά προβλήματα, τους ίδιους αντιπάλους - τα μονοπώλια, τους εφοπλιστές, τους εμποροβιομήχανους, την ΕΕ, τις κυβερνήσεις  και τα κόμματα που εφαρμόζουν και στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική  -  και κοινά αιτήματα.
Με το φορολογικό η κυβέρνηση ληστεύει τους ναυτεργάτες, αφού τους φορολογεί με 45% συντελεστή - και 9%  η εισφορά  αλληλεγγύης φτάνει στο 54% - ενώ την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές έχουν 56 φοροαπαλλαγές. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες, που μας ληστεύει με τα τεκμήρια διαβίωσης. Το αφορολόγητο όριο που κι εμείς, όπως οι ναυτεργάτες, το κερδίσαμε με σκληρό αγώνα στους δρόμους, μας απειλούν να το πάρουν πίσω.
 Με το Ασφαλιστικό διαλύουν το ΝΑΤ, όπως διαλύουν και τον ΟΓΑ.  Οι συντάξεις που θα παίρνουμε θα είναι ψίχουλα, ενώ πολλοί και από τους αγρότες και από τους ναυτεργάτες κινδυνεύουμε να μην πάρουμε σύνταξη και να μην έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , αφού αδυνατούμε να πληρώσουμε τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.
 Η κυβέρνηση, όπως  γινότανε με τα μπλόκα, έτσι και τώρα προωθεί τον κοινωνικό αυτοματισμό για να χτυπήσει τον δίκαιο αγώνα των ναυτεργατών. Οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους ναυτεργάτες. Για τα προβλήματα συγκοινωνίας που αντιμετωπίζουν στα νησιά όπως και με το κλείσιμο των δρόμων με τα μπλοκα, δεν φταίει ο αγωνιζόμενος λαός , οι απεργίες, αλλά η κυβέρνηση που δεν ικανοποιεί τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά τους κι όσοι τους ληστεύουν το μόχθο.
Δεν θα επιτρέψουμε την κυβέρνηση να σπείρει την αντιπαράθεση ανάμεσα στους αγρότες  και τους αγωνιζόμενους ναυτεργάτες.  Όπως πολλές φορές ζητήσαμε την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη στους δικούς μας αγώνες από τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα και την είχαμε, με αποτέλεσμα η πάλη μας να είναι πιο δυνατή και να έχει προοπτική, έτσι τώρα εκφράζουμε τη δική μας συμπαράσταση κι αλληλεγγύη στην πάλη των εργαζομένων των αγωνιζόμενων ναυτεργατών.      

  Αν μας χωρίσουν, θα μας διαλύσουν. Όλοι μαζί είμαστε πολύ πιο δυνατοί. 
Read more »

ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΤΑ ΠΑΝΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ;

Το πανό αυτό έχει “αποσυρθεί από την κυκλοφορία” και βρίσκεται διπλωμένο στα γραφεία της ΕΛΜΕ Καρδίτσας πάνω από 1 χρόνο. Πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά καθώς οι παρατάξεις που ελέγχουν το ΔΣ (ΔΑΚΕ- ΣΥΝΕΚ/ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ) έχουν αποβάλλει από το λεξιλόγιό τους τις λέξεις ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ-ΑΓΩΝΑΣ, αντικαθιστώντας τες με τον ρεαλισμό, την υπευθυνότητα, τον διάλογο με το υπουργείο. Δηλαδή με την αδράνεια, την υποχώρηση, την υποταγή.
          Από τον μνημονιακό νόμο ολοκληρωτικής κατεδάφισης της κοινωνικής ασφάλισης μέχρι τις υπουργικές -”χειρουργικές”- αποφάσεις διάλυσης των εργασιακών μας σχέσεων η εξάπλωση της αδικίας αντιμετωπίστηκε με ...υπομνήματα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, κοκ. Με τον κλάδο θεατή.
          Ουσιαστικά πρόκειται για τη διαφύλαξη από τη μεριά των καθεστωτικών παρατάξεων  ότι δε θα υπάρξει καμία ουσιαστική κινηματική παρέμβαση. Καμιά σύγκρουση με την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική.
          Αντ’ αυτού προβάλλονταν και προβάλλεται ένας εικονικός-συμβολικός συνδικαλισμός που η πληθώρα “δράσεων”, “αιτημάτων” και “συνελεύσεων”  δε πατά πουθενά παρά μόνο στην αναπαραγωγή του. Στην πραγματικότητα προωθούν τη διάβρωση -από κάθε άποψη-συνειδήσεων και κινήματος.
          Ο στόχος τους είναι να πειστεί ο κόσμος ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Για να είναι θεατής άντε ψηφοφόρος και όχι ενεργός αγωνιστής δηλαδή πραγματική δύναμη ανατροπής.
          Το ζήτημα της ανασυγκρότησης του κινήματος είναι ζήτημα που με προφανή πια τρόπο είναι ζήτημα ζωής. Η ανασυγκρότηση αυτή θα γίνει. Αλλά θα γίνει δια πυρός και σιδήρου! Με ελπίδες και αναστολές, με αβεβαιότητες, με προχωρήματα και πισωγυρίσματα. Με αναμέτρηση με τις πραγματικές αδυναμίες. Όποιος ελπίζει σε βελούδινο περιβάλλον βεβαιοτήτων, σιγουριάς και ασφάλειας, κάνει λάθος. Η μόνη εγγύηση που υπάρχει είναι ότι όσο ο λαός και οι εκπαιδευτικοί είναι στη γωνία τόσο θα αποθρασύνεται ο αντίπαλος.
          Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αντιμετωπίσουν την παραλυσία και την ηττοπάθεια που επιβάλλουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Να μετατρέψουν το δικαιολογημένο σκεπτικισμό τους σε δημιουργική συμμετοχή στο κίνημα παρά την πληθώρα φανερών εχθρών και ψεύτικων φίλων.
          Οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών θα ενισχύσουν με κάθε τρόπο την ενεργητική εμπλοκή του πλατύτερου δυναμικού εργαζομένων σε ένα κίνημα αντίστασης και αγώνα. Και η μαζική συμμετοχή στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Τρίτη 13/12 στο 1ο ΕΠΑΛ πρέπει να έχει αυτό ως βασικό περιεχόμενο.
Θα προχωρήσουμε! ΘΑ ΞΑΝΑΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Με πίστη στο μόνο παράγοντα που μπορεί να ανασχέσει το εφιαλτικό μέλλον που μας προετοιμάζει το σύστημα: Το κίνημα και την ταξική πάλη.

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών
Read more »

Δ.Π.Κ.-Ο ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ – ΠΑΛΕΨΕΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ε.Ε. ΕΛΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ


 Η αντιλαϊκή επίθεση συνεχίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από εκεί που το άφησαν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ!. Όλοι μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο και πιθανώς ετοιμάζουν και 4ο στο όνομα της διευθέτησης του δημόσιου χρέους.
 Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Εφαρμόζονται σε όλη την Ε.Ε. και πριν την έναρξη της κρίσης. Με στόχο την φτηνή εργατική δύναμη για να αυξήσει τα κέρδη το κεφάλαιο και την αρχή της ανταποδοτικότητας στο ασφαλιστικό σύστημα για να φορτώσει όλα τα βάρη της εργοδοσίας και του κράτους τους στους εργαζόμενους.
 Ο πραγματικός αντίπαλος έχει ονοματεπώνυμο: Είναι  οι μονοπωλιακοί όμιλοι, το κεφάλαιο και η εξουσία του, οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που το στηρίζουν, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
 Έρχονται τα χειρότερα με τον μανδύα της ¨δίκαιης ανάπτυξης¨. Οι νέες κυβερνητικές υποσχέσεις ότι η επερχόμενη ανάκαμψη των κερδών θα μεταφρασθεί σε ευημερία για όλους, είναι καθαρή εξαπάτηση είναι μεγάλο ψέμα. Οι μισθοί κάτω των 500 ευρώ, η κατάργηση επιδομάτων και δικαιωμάτων, ο ελαστικός χρόνος εργασίας, οι φόροι και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα είναι η ουσία της ¨δίκαιης ανάπτυξης¨ που ευαγγελίζονται.
 Το ΟΕΕ συνέβαλε στην επεξεργασία και την στήριξη των αντιλαϊκών σχεδιασμών όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ. Τοποθετείται από την σκοπιά του κεφαλαίου και των συμφερόντων των μονοπωλίων. Στήριξε αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρατάξεων στο ΟΕΕ υπονόμευσαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αποδέχτηκαν τους ν.2515/97,ν.3842/10, ν.3919/11 και ν.4152/13 που επιβάλλουν εντατικοποίηση της εργασίας, την ποινικοποίηση του επαγγέλματος, τη μετακύλιση των ευθυνών της εργοδοσίας και του κράτους στο εργαζόμενο επαγγελματία. Σήμερα επιβάλλουν τα σεμινάρια «αξιολόγησης» και την «διά βίου μάθηση» αύριο την «πιστοποίηση» για συγκεντρώσουν την δουλειά  σε μεγάλες λογιστικές, ελεγκτικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις.
 Η κυβέρνηση ξεκίνησε την εφαρμογή του «κόφτη» στο ΟΕΕ με πρόσχημα τη διαπίστωση ελλειμμάτων στους ισολογισμούς του ως ΝΠΔΔ. Η Κεντρική διοίκηση με ευθύνη των παρατάξεων ΔΗΚΙΟ-ΠΑΣΚΟ-ΠΟΦΕΕ-ΕΣΚΟ-ΔΑΚΟ-ΣΥΝΑΡΟ υπερψήφισε την αναπροσαρμογή.
 Στο ασφαλιστικό η ηγεσία του ΟΕΕ προσπάθησε να παίξει συναινετικό ρόλο όταν δημοσιοποιήθηκε το κατάπτυστο σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να μπει «καπέλο» στις αγωνιστικές διαθέσεις και τελικά το σχέδιο που ενέκρινε η πλειοψηφία της ΚΔ,  ως πρόταση του ΟΕΕ, είναι στην ουσία παραλλαγή της κυβερνητικής πρότασης.
 Μόνο οι εκπρόσωποι της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΔΠΚ-Ο) αντιτάχθηκαν  με κάθε μέσο σε αυτά τα νομοθετήματα.
 Οι παρατάξεις ΔΗΚΙΟ(ΝΔ) και ΠΔΣΟ (πρώην ΠΑΣΚΟ,ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.α.) με τη στήριξη της ΠΟΦΕΕ και ΑΚΙΟΕ νομιμοποιούν και υλοποιούν την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και τα αντιλαϊκά μέτρα. Ακριβώς για αυτό το λόγο ακολουθούν εκφυλιστικές τακτικές στα όργανα του ΟΕΕ.
 Η ΣΥΝΑΡΟ, η φωνή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στήριξε τις αντιδραστικές αλλαγές μαζί με ΔΗΚΙΟ-ΠΑΣΚΟ και θέλει το ΟΕΕ ως μακρύ χέρι της κυβέρνησης.
 Οι λεγόμενες ανεξάρτητες συντεχνιακές παρατάξεις, ιδιαίτερα οι ΑΚΙΟΕ-ΠΟΦΕΕ-«Διαδικτυακή» δεν αμφισβητούν την αντιλαϊκή πολιτική και γίνονται στηρίγματα της κάθε κυβέρνησης.
  Η ΑΡΣΥΟ (συνεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τους εθνικιστές του ΕΠΑΜ) αλλά και η ΕΑΣ-Ο(ΛΑΕ) με το ψευτοδίλημμα «ευρώ ή δραχμή» δεν αμφισβητούν το καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, καλλιεργούν αυταπάτες ότι το ΟΕΕ μπορεί να παίξει φιλολαϊκό ρόλο με διαφορετική διαχείριση.      
 Κριτήριο ψήφου πρέπει να είναι η θέση κάθε παράταξης για την καπιταλιστική οικονομική κρίση και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, η στάση και η πρακτική της στο ΟΕΕ.
 Η παρέμβαση της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ (ΔΠΚ-Ο) :
 Αποκάλυψε την αντιλαϊκή πολιτική και προειδοποίησε για τις αντιδραστικές πολιτικές του ΟΕΕ.
 Στήριξε τις κινητοποιήσεις των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.
 Αποκάλυψε τα αίτια και τον χαρακτήρα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και τον αντιλαϊκό χαρακτήρα κάθε μορφής αστικής διαχείρισης.
 Η ΔΠΚ-Ο καλεί να τους οικονομολόγους να οργανωθούν και να αντιπαλέψουν την επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου της ΕΕ και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
 Η ψήφος στην ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ(ΔΠΚ-Ο) συμβάλει στην πραγματική καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής. Δίνει ελπίδα και προοπτική για ανασυγκρότηση του λαϊκού κινήματος για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης. Βάζει εμπόδια στη λειτουργία του ΟΕΕ ως μηχανισμός υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής.
 Η δράση και η στάση της ΔΠΚ-Ο είναι το δικός μας διαπιστευτήριο με το οποίο ζητάμε την ψήφο σου.

ΣΤΙΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΠΚ-Ο
Read more »

ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Εκπαιδευτικών ενημερωτική εκδήλωσης με θέμα «Οι εξελίξεις στην Εκπαίδευση»

«Οι εξελίξεις στην Εκπαίδευση» είναι το θέμα ενημερωτικής εκδήλωσης,
της ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Εκπαιδευτικών, που θα γίνει
το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
στις 6 το απόγευμα
στην αίθουσα του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3)

Εισηγητής θα είναι ο κ. Παναγιώτης Μπούρδαλας (Φυσικός, Θεολόγος) απελθόν μέλος του ΔΣ του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της ΟΛΜΕ.
Το λεγόμενο «σχολείο της αγοράς», η μαθητεία, οι δεξιότητες, η «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ, καθώς και η αποκαλούμενη «αξιολόγηση» θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της εισήγησης.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και στόχο έχει, εκτός από την ενημέρωση, να αποτελέσει το έναυσμα γόνιμης συζήτησης για το μέλλον του Δημόσιου Σχολείου.
Read more »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 12Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΕ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 12Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΕ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 5.30 ΜΜ ΣΤΟ ΚΑΦΕ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΑΤΙ»

Ο Σύλλογος Γυναικών ν. Καρδίτσας οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 11 Δεκέμβρη στις 530 μμ στο καφέ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΑΤΙ», για το 12ο συνέδριο της ΟΓΕ. Μετά την παρουσίαση των αποφάσεων τουσυνεδρίου, θα ακολουθήσει   Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά που φέτος είναι αφιερωμένη στα παιδιά που υποφέρουν από τον πόλεμο.
Τα παιδιά θα περάσουν ένα διαφορετικό γιορτινό απόγευμα δημιουργικής απασχόλησης γεμάτο εκπλήξεις, συμμετέχοντας  σε παντομίμα με θέμα «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ», απαγγέλοντας το ποίημα: «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΣΑΜ» που μιλάει για τα παιδιά της Συρίας, τραγουδώντας «ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», παιδικό τραγούδι του Γ. Χαρούλη.
Ένα απόγευμα που τα παιδιά αλλά και οι γονείς που θα είναι μαζί τους θα χαρούν αλλά και θα σκεφτούν με αγάπη τα παιδιά του πολέμου, τα προσφυγόπουλα.  

Με το τέλος της γιορτής  τους περιμένουν πανέμορφα  δώρα.  
Read more »

Μόνιμες θέσεις ιατρών στην Κύπρο

Γενική ιδιωτική Κλινική της Κύπρου ζητά για μόνιμη απασχόληση αορίστου χρόνου Ελληνίδες ή Έλληνες ιατρούς των πιο κάτω ειδικοτήτων:
- Παθολόγος - Γενικός Χειρουργός - Ουρολόγος - Ορθοπεδικός - ΩΡΛ - Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Ζητούνται κατά κανόνα έμπειροι ιατροί του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα της Ελλάδας να θεραπεύουν πλήθος ασθενών. Θα απασχολούνται καθημερινά στην Κλινική παρέχοντας θεραπεία και νοσηλεία σε Κυπρίους ή ξένους υπηκόους, διατηρώντας την ελευθερία παράλληλης άσκησης ιδιωτικού λειτουργήματος αν το επιθυμούν.
Βιογραφικά σημειώματα στην ελληνική ή την αγγλική παρακαλούμε στείλτε στο mail mail@medlabnews.gr και θα λάβετε άμεση απάντηση. Επικουρικώς μπορείτε να καλείτε στο 210 6815637. ......................
Read more »

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το εγχείρημα του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας

“Γλύκανε” τους Καρδιτσιώτες η μεγαλύτερη πουτίγκα του κόσμου
5000 μερίδες του γλυκού που έφτασε σε μήκος τα 100 μέτρα μοιράστηκε δωρεάν σε μικρούς και μεγάλους,
ενώ το γεγονός καλύφθηκε τηλεοπτικά από σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας που πραγματοποίησαν ζωντανές συνδέσεις με την Παυσιλυπούπολη
Με πολύ μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το εγχείρημα του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας να παρασκευάσει τη μεγαλύτερη πουτίγκα του κόσμου -ή κοφτή όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε στην περιοχή μας- στο χώρο της Παυσιλυπούπολης.
Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και του στησίματος του γλυκού στον κεντρικό διάδρομο του άλσους του Παυσιλύπου, ο χώρος είχε κατακλυστεί από μικρούς και μεγάλους που θαύμασαν τις ικανότητες των ζαχαροπλαστών της Καρδίτσας και στο τέλος απόλαυσαν το γλυκό που ετοίμασαν, το οποίο και μοιράστηκε δωρεάν σε 5000 μερίδες.
Το πιο…γλυκό γεγονός της χρονιάς για την Καρδίτσα και όχι μόνο, προσέλκυσε και μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς που το κατέγραψαν με ζωντανές συνδέσεις ή μαγνητοσκοπήσεις προβάλλοντας ταυτόχρονα πανελληνίως την πόλη μας και την Παυσιλυπούπολη.
Να σημειωθεί οτι για την παρασκευή της πουτίγκας οι περίπου 120 ζαχαροπλάστες που εργάστηκαν εντατικά χρησιμοποίησαν 500 κιλά ζάχαρη, 500 κιλά αλεύρι, 6000 αυγά, 300 κιλά γάλα και 50 κιλά καρύδια, καθώς και μεγάλες ποσότητες κανέλας.
Στο πλευρό των Καρδιτσιωτών συναδέλφων τους βρέθηκαν και ζαχαροπλάστες από άλλους συλλόγους της Θεσσαλίας, μαθητές σχολών ζαχαροπλαστικής, καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας κ. Ιωαν. Γλύκος.
Παρόντες μεταξύ άλλων o Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος και οι επικεφαλής των φορέων που συνδιοργανώνουν την Παυσιλυπούπολη: ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Τσιάκος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κ.Β Παππάς που συνεχάρησαν για μία ακόμα φορά τονΠρόεδρο του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Ν. Καρδίτσας κ. Ιωαν. Κουφόπουλο και όλους τους συναδέλφους του για το εγχείρημα, το οποίο ο Σύλλογος θα επαναλάβει και την επόμενη χρονιά παρασκευάζοντας αυτή τη φορά την μεγαλύτερη νουγκατίνα του κόσμου.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν:
Επιμελητήριο Καρδίτσας, ΚΕΚ Δίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Μύλοι Κατσάρη, Θες Γάλα, Φύλλα Χαντζάκου, Τράπεζα Θεσσαλίας,ΙΕΚ Ακμή, Μπουρούσης, Ψημμένος, Ψήμας Γιώργος, Ταχας Logistics.
Read more »

25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Στην οικονομική ενίσχυση των γυναικών που είναι θύματα βίας, στην οικονομική τους ενδυνάμωση και στη βελτίωση των υπηρεσιών των Συμβουλευτικών Κέντρων και καταφυγίων σ’ όλη την Ευρώπη, στοχεύει το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “WE-GO! Women Economic-indipendence & Growth Opportunity”, το οποίο υλοποιεί το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, με άλλους 14 οργανισμούς από την υπόλοιπη Ευρώπη και συντονιστή οργανισμό, την οργάνωση Action Aid της Ιταλίας.
Σήμερα, μία στις τέσσερις γυναίκες έχει πέσει θύμα σωματικής ή ψυχολογικής βίας από το σύντροφο της στη διάρκεια της ζωής της. Στο «πλευρό» αυτών ακριβώς των γυναικών θέλει να σταθεί το πρόγραμμα, με στόχο τα καταφύγια και τα Κέντρα Υποστήριξης των Γυναικών να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να προσφέρουν τη διέξοδο που χρειάζονται οι γυναίκες αυτές για να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.
Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας είναι το μοναδικό Κέντρο Στήριξης Γυναικών που συμμετέχει στο πρόγραμμα και στις δράσεις του από την Ελλάδα.
Η πολύτιμη τεχνογνωσία του ΚΓΚ θα συμβάλει στο σχεδιασμό ενός οδηγού που θα εστιάζει στις καλές πρακτικές και στις καινοτόμες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν τα ίδια τα καταφύγια και τα κέντρα υποστήριξης των γυναικών στην οργάνωση των προγραμμάτων τους κατά της βίας.
Επίσης θα λάβει μέρος στην έρευνα και στην στατιστική ανάλυση για την οικονομική κατάσταση των γυναικών θυμάτων βίας που έχουν πρόσβαση στα Συμβουλευτικά Κέντρα, θα βοηθήσει στην δημιουργία νέων προγραμμάτων οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών αυτών, θα πάρει μέρος στις διεθνείς συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαίδευσης των στελεχών του.
Στη σελίδα του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας www.wck.gr υπάρχει ο σύνδεσμος WE GO, στο τέλος της αρχικής σελίδας, στον οποίο μπορούν να αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις του. Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια υλοποίησης, χρόνος στον οποίο πρέπει να δημιουργηθούν, να δοκιμασθούν, να αξιολογηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται οι προτεινόμενες καινοτόμες πρακτικές.
Read more »

Κ. Αγοραστός στο επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ: «Να απεγκλωβιστούμε από τη μνημονιακή μετρολογία για να δούμε τη συνολική εικόνα της οικονομίας»

«Με την πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, πηγαίνουν χαμένες οι θυσίες των εργαζομένων, οδηγούνται πολλές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο και δημιουργούνται αναπόφευκτα μεγάλες κοινωνικές εντάσεις»

«Να απεγκλωβιστούμε από τη μνημονιακή μετρολογία για να δούμε τη συνολική εικόνα της οικονομίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην ομιλία του στο επιχειρηματικό δείπνο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών στη Λάρισα.
«Το τεράστιο κοινωνικό κόστος των ελληνικών μνημονίων και η παράτασή τους πολύ πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό έχουν σχέση με βασικά λάθη και παραλείψεις στην επεξεργασία και εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής», υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός και αξιολόγησε ως ένα από τα κυριότερα προβλήματα ότι «τα μνημόνια εφαρμόζονται μ’ έναν τρόπο που υπονομεύουν τον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ενώ θα έπρεπε η χώρα να στηριχτεί σ’ αυτόν».
Στην ομιλία του ο κ. Κ. Αγοραστός ανέδειξε τα εξής λάθη στην πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια:
«-Το πρώτο λάθος είναι η υπερφορολόγηση μέχρι τελικής πτώσεως των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
-Το δεύτερο βασικό λάθος είναι ότι λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση του μακροοικονομικού πλαισίου αλλά δεν προχωράμε στην επεξεργασία και εφαρμογή συγκεκριμένων κλαδικών πολιτικών. Οι Ιρλανδοί, οι οποίοι θεωρούνται οι πιο επιτυχημένοι στην εφαρμογή του μνημονίου, εφόσον η οικονομία τους αναπτύσσεται ήδη με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 5%, επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει αυτοματισμός μεταξύ της βελτίωσης του μακροοικονομικού πλαισίου και της βελτίωσης των επιδόσεων των διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Για να φέρει το ένα το άλλο πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένες κλαδικές πολιτικές, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.
Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να έχουμε υπερβολικά μεγάλη μείωση του κόστους εργασίας για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να μην γίνεται τίποτα για να βελτιωθεί συνολικά η προοπτική του κλάδου στον οποίο λειτουργούν. Αντίθετα, οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αύξηση της φορολογίας, αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, αύξηση του ενεργειακού κόστους, αύξηση του κόστους χρηματοδότησης, εάν υποθέσουμε ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση. Με τον τρόπο αυτό πηγαίνουν χαμένες οι θυσίες των εργαζομένων, οδηγούνται πολλές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο και δημιουργούνται αναπόφευκτα μεγάλες κοινωνικές εντάσεις. 
-Ένα τρίτο ζήτημα που στέκεται εμπόδιο στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε φάση σταθερής και δυναμικής ανάπτυξης είναι η επεξεργασία και η εφαρμογή πολιτικών που δεν έχουν σχέση με τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.
-Τέταρτον, παρά το γεγονός ότι η κρίση έβγαλε από τον οικονομικό χάρτη το 35%-40% των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και οδήγησε στην απώλεια περίπου 1 εκατ. θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, δεν γίνεται τίποτα για να οργανωθεί η δεύτερη ευκαιρία για όσους οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο εξαιτίας της κρίσης. 
Σύμφωνα με τις αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, 60% των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι «κόκκινα». Από τα «κόκκινα» δάνεια το 80% οφείλονται στις συνθήκες που δημιούργησε η κρίση και το 20% σε απαράδεκτες ή και δόλιες διαχειριστικές ενέργειες των δανειοληπτών. Σε μία χώρα όπου το 80% όσων βρέθηκαν σε επιχειρηματικό αδιέξοδο είναι θύματα της κρίσης, η οργάνωση της δεύτερης ευκαιρίας αποκτά τεράστια σημασία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαγράψουμε από το οικονομικό, επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας τα θύματα της κρίσης που εξακολουθούν να έχουν επαγγελματικές και επιχειρηματικές δυνατότητες. Κι όμως αυτό κάνουμε εφόσον στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας επιχειρηματίας χρειάζεται έναν χρόνο για να ξαναμπεί στην αγορά μετά την πτώχευσή του, εφόσον βέβαια δεν είναι δόλια, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα είναι της τάξης της 10ετίας.
H επιστροφή στη δυναμική ανάπτυξη περνάει από την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας», επισήμανε ο κ. Κώστας Αγοραστός.
Read more »

Τοποθέτηση Κάδων Συλλογής Γυαλιού Στον Δήμο Σοφάδων

Στο πλαίσιο της τόνωσης της οικολογικής συνείδησης των δημοτών και της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Δήμος Σοφάδων προμηθεύτηκε κάδους συλλογής γυάλινων συσκευασιών.
Πιο συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν  δέκα κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού σε σχήμα καμπάνας σε κεντρικά σημεία της έδρας και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν κάδοι στις ακόλουθες θέσεις:
α/αΘέσηΔημοτική/Τοπική Κοινότητα
1Επί της οδού Πλαστήρα έναντι της διασταύρωσης με οδό ΠαλαμάΔ.Κ. Σοφάδων
2Επί της κεντρικής πλατείας στη θέση Εθνική ΤράπεζαΔ.Κ. Σοφάδων
3Επί της οδού Κιερίου 73Δ.Κ. Σοφάδων
4Επί της οδού Καραϊσκάκη 54Δ.Κ. Σοφάδων
5Επί της οδού Αγίου Γεωργίου 14Δ.Κ. Σοφάδων
6Επί της κεντρικής πλατείαςΤ.Κ. Ανάβρας
7Επί της κεντρικής οδού στη θέση σούπερ μάρκετΤ.Κ. Ανάβρας
8Επί της κεντρικής πλατείαςΤ.Κ. Λεονταρίου
9Επί της πλατείας ΔημαρχείουΤ.Κ. Ματαράγκας
10Επί της οδού Ζαρκινού στη Θέση καφενείου ΤζέκουΤ.Κ. Ματαράγκας

Η τοποθέτηση κάδων γυαλιού γίνεται για την αποφυγή πρόσμιξης του γυαλιού µε άλλα υλικά, την αξιοποίηση των γυάλινων συσκευασιών στην ανακύκλωση και τη μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς για τον Δήμο.
Η αποκομιδή και η μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού θα πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) υπό την εποπτεία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Read more »

Πρόγραμμα της εκδήλωσης για τον Νικόλαο Πλαστήρα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης και στον έφιππο ανδριάντα στην πλατεία «Πλαστήρα»
Εκδήλωση τιμής μνήμης & δόξας, για τον Στρατηγό και Πρωθυπουργό Νικόλαο Πλαστήρα,τον «Μαύρο Καβαλάρη» της Μικράς Ασίας, συνδιοργανώνουν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης και στον έφιππο ανδριάντα του Πλαστήρα, στην ομώνυμη πλατεία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων και στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης οι:
 • Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης «Νικ. Πλαστήρας»
 • Ένωση Επιστημόνων Ν. Καρδίτσας
 • Ποδοσφαιρική ομάδα «Ν. Πλαστήρας»
 • Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής Πάλης «Ν. Πλαστήρας»
 • Ράδιο Λέσχη Ταξί «Ν. Πλαστήρας»
 • Σύλλογος Μικρασιατών και Ανατολικοθρακιωτών
 • Κέντρο Σπουδής & Ανάδειξης Ελληνικού Πολιτισμού “Χορίαμβος”
Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κων/νου και Ελένης
• 10:00 π.μ.Προσέλευση επισήμων
• 10:30 π.μ.Τέλεση μνημοσύνου στο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιερό Ναό ομιλία για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ από τον Δρ κ. Κούτρα Γ. Στέφανο, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής “Η Πανθεσσαλική Στέγη”
• 11:00 π.μ. – Επιμνημόσυνη δέηση στον προ του έφιππου ανδριάντα χώρο.
 •  Κατάθεση στεφάνων
 •  Τραγούδι για τον Νικόλαο Πλαστήρα, από τον Γιάννη Γιαννόπουλο και Βασίλη Νταράλα
 •  Ενός λεπτού σιγή
 •  Εθνικός Ύμνος
Τιμές θα αποδοθούν από την Φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας.
Read more »

Στην αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγάζια προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε οδικές παρεμβάσεις ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη γέφυρα Ραγάζια» προϋπολογισμού 96.000,00 € (με ΦΠΑ).

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Προστατεύουμε τις υποδομές από τα καιρικά φαινόμενα και τη φθορά και διευκολύνουμε την επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και την μεταφορά των εμπορευμάτων. Το έργο έχει σκοπό την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας και συγκεκριμένα στη γέφυρα Ραγάζια του οδικού άξονα Βλάσι - Ιερά Μονή Σπηλιάς. Στόχος των παρεμβάσεων είναι περαιτέρω προστασία της γέφυρας από την εισροή των βρόχινων νερών».


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στην είσοδο και έξοδο της γέφυρας, όπως επενδεδυμένοι τάφροι, σωληνωτοί οχετοί με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων και πλάκα έδρασης στην έξοδο της γέφυρας. Οι εργασίες αφορούν: 
- Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων 
- Την κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων
Read more »

Πλούσιο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου στην “Παυσιλυπούπολη”

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες στο χώρο της “Παυσιλυπούπολης” και το αναψυκτήριο του Παυσιλύπου.
Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα στο Σπίτι Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:
10:00 -14:00: “Χριστουγεννιάτικα κολάζ” από το Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Πυξίδα»
14:00 -17:00: “Σινεμά τα καλικαντζαράκια” από την Κιν/φική Λέσχη Καρδίτσας
17:00 – 21:00: “Η μαγική χρυσόσκονη” από το Κέντρο Διάγνωσης & θεραπείας διαταραχών «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Στο Σπίτι της Πόλης και του Νομού από τις 10:00 – 21:00 οι Φίλοι Επιτραπέζιων Καρδίτσας σας περιμένουν για «Σύγχρονα επιτραπέζια παρέας και στρατηγικής»
Ταυτόχρονα στο αναψυκτήριο Παυσιλύπου από τις 10:00 -21:00 θα βρίσκεται σε εξέλιξη Face – painting για τους μικρούς μας φίλους με την Αντιγόνη & Φιλιώ Κρικέλη. Κέντρο αισθητικής & αντιγήρανσης “KRIKELI’S + spa, ενώ από τις 11:00– 13:30 στον ίδιο χώρο θα βρίσκονται σε εξέλιξη αιχνίδια με τους ΟΔΗΓΟΥΣ από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
Τέλος από τις 5:00μμ-7:00μμ στο αναψυκτήριο θα υλοποιηθεί η δράση “ Ένα δώρο για τον καθένα” από τις Παιδικές Βιβλιοθήκες – ΔΟΠΑΚ Καρδίτσας.
Τέλος στις 6:00μμ. Στην κεντρική σκηνή«Παυσιλυπούπολη» η Κλεοπάτρα Αδαμοπούλου σε συνεργασία με το χορευτικό όμιλο «Χορίαμβο», θα παρουσιάσει Μπατσάτα και ρεγκετόν
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016
Το πρόγραμμα της Κυριακής 11/12 έχει ως εξής:
Σπίτι δραστηριοτήτων: 10:00 – 21:00, Χριστουγεννιάτικη γιορτή: «ελάτε να γιορτάσουμε μαζί»Τοπική επιτροπή καθηγητών Γερμανικής γλώσσας Ν. Καρδίτσας σε συνεργασία με το Γερμανικό Ινστιτούτο
Σπίτι της πόλης & του Νομού: 10:00 – 21:00, «Σύγχρονα επιτραπέζια παρέας και στρατηγικής»
Φίλοι Επιτραπέζιων Καρδίτσας
«Παυσιλυπούπολη» κεντρική σκηνή 12:30: Xορογραφίες ρυθμικής γυμναστικής, zumba, hip hop, latin, από το γυμναστήριο «οxijen» με την Βίκυ Καρανάσιου.
Αναψυκτήριο Παυσιλύπου 5:30μμ: Ο Καραγκιόζης και το πηγάδι των ευχών με τον Κοσμά Παναγιώκα.
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016
Το πρόγραμμα της Δευτέρας 12/12 έχει ως εξής:
Σπίτι Δραστηριοτήτων: 9:00- 13:00 «Μικροί κηπουροί εν δράσει» Αντιδημαρχία Πρασίνου Δήμου Καρδίτσας
17:00 – 21:00 «Συνάντηση με το σκάκι» Βασίλης Μαρκαντώνης & Βασίλης Τσεκούρας Προπονητές σκακιού
Σπίτι της πόλης & του Νομού: 9:00 -13:00 & 17:00-21:00 «Εβδομάδα Τροχαίας – Μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής» Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας σε συνεργασία με την Τοπική Διοίκηση Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.)
Αναψυκτήριο Παυσιλύπου 5:30μμ – 7:30μμ.
Γλυκιές Χριστουγεννιάτικες παρασκευές – Μπισκοτόσπιτα με την Μαρία Μπίτσιου.
Read more »

Κ. Αγοραστός σε εκδήλωση του Liberal.gr: «Να περιέλθουν στις Περιφέρειες οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Να περιέλθουν στις Περιφέρειες οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να καταστεί ο βασικός πάροχος υπηρεσιών προς τους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, πρότεινε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας σε εκδήλωση του Liberal.gr για την αγροτική οικονομία.
«Αυτό πρακτικά για τον παραγωγό σημαίνει ότι θα εξυπηρετείται στον τόπο του κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός κι έθεσε ως τελικό στόχο «ο αγρότης να έχει μόνο ένα σημείο επαφής με το Δημόσιο (one stop shop). Η δουλειά του είναι στο χωράφι και όχι στα γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Κώστας Αγοραστός κάλεσε επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «να εκχωρήσει στις Περιφέρειες το 100% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20. «Όταν οι Περιφέρειες ανέλαβαν το ΕΣΠΑ το 2011 είχε απορρόφηση 19-20% και την αύξησαν θεαματικά στο 125%. Η κυβέρνηση πρέπει να τολμήσει και με το ΠΑΑ 2014-20, το λεγόμενο «αγροτικό ΕΣΠΑ», ώστε να κερδίσει η ελληνική γεωργία και να επωφεληθούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς».
Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-20 ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ επισήμανε ότι «υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση» κι έκρινε αναγκαίο «να προχωρήσουν ταχύτατα οι προκηρύξεις των βασικών μέτρων ώστε να αρχίσουν οι εντάξεις και να παροχετευθεί ζεστό χρήμα στην πραγματική οικονομία το 2017».
Στην ομιλία του ο κ. Κ. Αγοραστός αναφέρθηκε και στη φορολογική – ασφαλιστική επιβάρυνση των παραγωγών υπογραμμίζοντας: «Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται επενδύσεις και υποδομές, όχι άλλους φόρους και χαράτσια».
Για το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ εξέφρασε την άποψη ότι «γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία πρέπει να είναι απόλυτα προσανατολισμένες προς την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά, να τις χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια.
Ο πληθυσμός στον πλανήτη αυξάνεται με πολύ γοργό ρυθμό και μαζί αυξάνεται η ζήτηση για τρόφιμα. Την ίδια ώρα 
-στο μεν αναπτυσσόμενο κόσμο, όσο βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο, τόσο αυξάνεται η ζήτηση για ζωικές πρωτεΐνες, άρα αυξάνεται η ζήτηση για κρέας, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα,
-στο δε ανεπτυγμένο κόσμο αυξάνεται η ζήτηση για υγιεινά προϊόντα και τα λεγόμενα προϊόντα ταυτότητας, που συνδέεται με την ποιότητα, τα βιολογικά-οργανικά χαρακτηριστικά τους, το «δίκαιο εμπόριο». 
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για όλους», προέτρεψε ο κ. Κ. Αγοραστός.
Read more »