Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 11η  Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2017 (Β΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2.     
Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3.     
Έγκριση της αριθμ. 88/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.