Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Ερώτηση Άδωνι Γεωργιάδη, στη Βουλή, για το Γ.Ν.Θήρας, μετά από δημοσίευμά μας. Κατά το δοκούν οι βεβαιώσεις λειτουργίας


Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύσαμε (εδώ) για τον νόμο που πέρασε το Υπουργείο Υγείας, τον περασμένο Δεκέμβριο προκειμένου το Γ.Ν.Θήρας (Σαντορίνης) να λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας - βεβαίωση καλής λειτουργίας. Όμως παρόλο που δεν είχε βεβαίωση λειτουργίας τον περασμένο Σεπτέμβριο υπεγράφη από τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ σύμβαση και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο προκειμένου να δέχεται ασφαλισμένους. Έτσι με τον νόμο 4445/2016 που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 16 Δεκεμβρίου ο αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Υγείας απάλειψε από τον προηγούμενο νόμο τη διάταξη που απαιτούσε την έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας του νοσοκομείου, οπότε και νομιμοποιήθηκε η λειτουργία του και μάλιστα αναδρομικά.
Για την υπογραφή της σύμβασης παρά την μη ύπαρξη βεβαίωση καλής λειτουργίας αλλά και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σε διάστημα που δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο καθώς και το αν διαθέτει άδεια ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι για επουσιώδεις λόγους, το κράτος έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε ιδιωτικές κλινικές όπως αυτές της Λάρισας επειδή δεν πληρούν την προϋπόθεση του «ανεξάρτητου και αυτοτελούς κτιρίου» του νόμου 2000 περί κλινικών. .....................