Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθειες και εργασίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, για την συντήρηση χώρων πρασίνου (Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου στις Τ.Κ. Αγιοπηγης, Παλαιοκλησσίου, Ρούσσου) για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 23/3/2017 ώρα 13.00μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία, μπορούν να επικοινωνούν με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, κο Λάντζο Κων/νο στο τηλ 6977543756),
Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.