Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας - ενημέρωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Τον Δεκέμβριο του 1999 η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή  Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία αποτελεί ένα πρόβλημα πολυδιάστατο που συναντάται σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες. Αν και από τότε ως σήμερα άλλαξαν πολλά, τα ποσοστά βίας κατά των γυναικών  θεωρούνται υψηλά, πόσο μάλλον όταν ένα ποσοστό αυτών δεν καταγράφεται ποτέ.
Καθώς η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων καθίσταται απαραίτητη, κυρίως  στον χώρο του σχολείου, οργανώθηκε τη Δευτέρα 28-11-2016 στο Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας  ενημέρωση- ευαισθητοποίηση για το σοβαρό αυτό κοινωνικό φαινόμενο σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το οποίο με το έργο του στηρίζει ολόπλευρα τις γυναίκες που χρήζουν βοηθείας. Την ευθύνη της ενημέρωσης είχαν η κα. Χάιδω Ιωαννίδου (ψυχολόγος)  και η κα. Μάρθα Μπενέκη (κοινωνική λειτουργός).
Αρχικά η κα. Ιωαννίδου, αφού αναφέρθηκε στο έργο του Κέντρου, έδωσε το προφίλ του θύματος και του θύτη, αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των περιστατικών, στις συνέπειες της βίωσης της βίας στο σπίτι από τα ίδια τα παιδιά καθώς και σε άλλα στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση του φαινομένου μέσα από την εμπειρία της. Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα βίντεο που τους άγγιξε όλους τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές τους  και στο τέλος ακολούθησε συζήτηση  κατά την οποία εκφράστηκαν πολλές απορίες, οι οποίες αφορούσαν σε  όλες τις διαστάσεις του θέματος, αλλά και στην ίδια  τη λειτουργία του Κέντρου Γυναικών. Δυστυχώς, η βία σε όλες τις μορφές της συνεχίζει να υπάρχει στην κοινωνία μας, όμως έγινε κατανοητό απ’ όλους ότι τέτοιου είδους φαινόμενα  πρέπει να  καταγγέλλονται και ότι υπάρχουν πάντα οι ειδικοί που μπορούν να βοηθήσουν οποιαδήποτε γυναίκα απειλείται.
Τέλος, είναι η σημαντική η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών μας, με αξιοσημείωτο τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε καθώς ο σκοπός των ΣΔΕ είναι η βιωματική μάθηση, η ενεργός συμμετοχή και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στους μαθητές μας.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πολλοί από τους μαθητές μας είναι ΡΟΜΑ και μετανάστες. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Εποπτεύονται από το την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.