Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Ανάπλαση χώρων και δενδροφυτεύσεις στη Μαγουλίτσα από το Δήμο Μουζακίου

Στην υλοποίηση έργων πρασίνου για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Μαγουλίτσας της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου προχωρά ο  Δήμος Μουζακίου.  
Σκοπός είναι η ποιοτική αναβάθμιση και η περιβαλλοντική ανάδειξη τριών εκτάσεων οι οποίες μέχρι πρότινος παρέμεναν αναξιοποίητες και να αποτελέσουν χώρους περιπάτου, ξεκούρασης και αναψυχής για τους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Μαγουλίτσας, αλλά και τους επισκέπτες των αστικών περιοχών.  
Οι συγκεκριμένοι χώροι, θα πρέπει να είναι καλαίσθητοι και ευχάριστοι για τους επισκέπτες. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της φύτευσης, έτσι ώστε να αναδεικνύεται το φυσικό τοπίο και να υπάρχει φυτοκάλυψη των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το μελετούμενο έργο ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του και αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την εγκατάσταση πρασίνου, αλλά και την εγκατάσταση υπαίθριου εξοπλισμού αναψυχής μέσω των οποίων επιδιώκονται τα ακόλουθα:
•    Ανάδειξη μη αξιοποιημένων εκτάσεων σε αγροτικές περιοχές.
•    Αισθητική βελτίωση και αναβάθμιση με τις κατάλληλες φυτεύσεις του φυσικού τοπίου των περιοχών μελέτης.
•    Ικανοποίηση ζήτησης για υπαίθρια αναψυχή ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών. 
•    Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης των επισκεπτών.  
•    Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άμβλυνση των αλλαγών του μικροκλίματος στις περιοχές μελέτης.  
•    Βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές και αποφυγή ερήμωσης της υπαίθρου. 
Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την εγκατάσταση πρασίνου (φυτεύσεις, εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου) και κατάλληλου εξοπλισμού αναψυχής (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων  κ.α.), σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε εκτάσεις οι οποίες η βλάστηση είναι ελλιπής και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μας θα λειτουργήσουν ως οργανωμένη χώροι αναψυχής προς όφελος των δημοτών. 
Τις τοποθεσίες που εκτελείται το έργο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Νώντα Γκινή,  όπου και συνάντησε τον πρόεδρο του χωριού κ. Σπανό. Εκεί ήταν και οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μαγούλας με επικεφαλής το Διευθυντή και τους Δασκάλους οι οποίοι συμμετείχαν στη δενδροφύτευση.
«Προχωράμε στην ποιοτική αναβάθμιση και η περιβαλλοντική ανάδειξη τριών εκτάσεων οι οποίες μέχρι πρότινος παρέμεναν αναξιοποίητες και να αποτελέσουν χώρους περιπάτου, ξεκούρασης και αναψυχής για τους δημότες της Τοπικής Κοινότητας Μαγουλίτσας, αλλά και τους επισκέπτες των αστικών περιοχών.  
Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους μικρούς μαθητές, το Διευθυντή και τους Δασκάλους του δημοτικού σχολείου Μαγούλας για τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ως δημοτική αρχή να αναβαθμίσουμε τα χωριά μας.» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός