Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 21η  Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.     
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
2.     
Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
3.     
Προγραμματισμός εκδηλώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
4.     
11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής; Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
5.     
Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Άγιος Γεώργιος».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.