Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάποια δήθεν επιστημονική "πάνσοφη" επιτροπή -και όχι βέβαια αναρχοκρατούμενοι  εγκέφαλοι- εισηγείται τα διδασκόμενα μαθήματα στη Β και Γ Λυκείου να περικοπούν στο μισό. Να είναι 7 στη Β’ & 4 στην Γ’ Λυκείου. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι καθηγητές και οι αντίστοιχοι φοιτητές που ετοιμάζονται για καθηγητές θα βρεθούν ΚΑΙ αυτοί στην ανεργία ;; Για πόσες ώρες και ποιο φιλοδώρημα θα δουλεύουν οι υπόλοιποι ; Γιατί να δουλεύουν τελικά ;; Μια παιδεία στα τάρταρα 10ετιες πια και τα αποτελέσματα της τα βιώνουμε όλοι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεν μπορεί να γίνεται με τη παιδεία. να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορεί η παιδεία να άγεται και να φέρεται από την οποιαδήποτε εκάστοτε κυβέρνηση.