Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Τα καπάκια προσφέρουν σε άτομα με απόλυτη ανάγκη, μη τα πετάτε !

Ανάβυσσος 1-6-2017. Τα καπάκια προσφέρουν σε άτομα με απόλυτη ανάγκη, μη τα πετάτε !
Ενημέρωση: Ελεύθερος Ρεπόρτερ Αν.ΑττικήςVG
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης και Συμπαράστασης
Ανηλίκων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, σήμερα μεταφόρτωση καπάκια διάφορων πλαστικών Μπουκαλιών από το Κατάστημα του κ. Ρουμπείδη στην Ανάβυσσο.
Τα καπάκια διατίθενται για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, ώστε να προσφερθούν σε άτομα τα οποία τα έχουν απόλυτη ανάγκη.
Αυτό είναι ακόμα ένα ελπιδοφόρο γεγονός για την ευαισθητοποίηση του συνόλου στην συμπαράσταση των θυμάτων.