Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Ενημέρωση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Κέντρου Γυναικών

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας συμμετέχει στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" περίοδος 2017 – 2018, με τη Δομή του «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας», κωδικός δομής 126, στην οποία λειτουργούν τα τμήματα:
  • Α) Α.1.1.: για βρέφη ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών
Ώρες λειτουργίας 06.30 -14.30
  • Β) Α.2: για παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Ώρες λειτουργίας 14.30 – 21.30
Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:
  • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
  • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
  • Άτομα- γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
  • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία
Οι ωφελούμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας για περαιτέρω ενημέρωση και υποστήριξη στην κατάθεση της αίτησης τους, στις διευθύνσεις:
  • Α) Γραφεία: Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ: 2441071594
  • Β) Βρεφονηπιακός Σταθμός: Α. Παναγούλη 1, 43132 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214