Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Καρδίτσας

Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι:
Όσοι ενδιαφέρονται για την έκδοση βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), μπορούν να προσέρχονται στην έδρα της υπηρεσίας μας τις εργάσιμες ημέρες, μόνο από 09:00 εως 14:00.

Το ωράριο αυτό υποδοχής κοινού για τον παραπάνω συγκεκριμένο λόγο θα αρχίσει να ισχύει από 1/6/2017 και θα τηρείται απαρέγκλιτα.