Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥ.ΠΕ

       Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 07 Μαΐου οι εκλογές για την ανάδειξη 9μελούς Διοικητικού και 3μελούς Εποπτικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας Συν.Π.Ε. (ΕΣΕΚ). Οι εκλογές διεξήχθησαν στο χώρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1.    Κανδύλας Απόστολος, Πρόεδρος
2.    Διδάγγελος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3.    Κονταξής Γεώργιος Γενικός Γραμματέας
4.    Μπέλλης Βασίλειος, Αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας
5.    Δεληγιάννης Θωμάς , Ταμίας
6.    Παπαδημητρίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Ταμίας
7.    Βλαχούτσος Νικόλαος , Μέλος
8.    Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Μέλος
9.    Κατσικάρας Γεώργιος, Μέλος