Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Έγκριση έργου «Κατασκευή οδού Ι.Μ. Σπηλιά – Βραγγγιανά (Τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς – Στεφανιάδας)»

           Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  ενέκρινε δέσμευση ποσού 2.574.000 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου οδικού δικτύου στα ορεινά του  νομού μας και συγκεκριμένα την «Κατασκευή οδού Ι.Μ. Σπηλιά – Βραγγγιανά (Τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς – Στεφανιάδας)» , κατόπιν της παρέμβασης των 3 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
            Το συγκεκριμένο έργο ήταν ένα από αυτά που είχαν  εξαγγελθεί  από  τον  Οκτώβριο του 2016 από τον Γ.Γ. κ. Δέδε, κατά την διάρκεια περιοδείας του στην περιοχή του ν. Καρδίτσας, σε συνεργασία του Υπουργείου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
            Το οδικό αυτό έργο θα συμβάλει έμπρακτα στην ανάπτυξη του οδικού άξονα των ορεινών περιοχών του νομού μας, καθώς εξασφαλίζει καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων και μείωση του κόστους και του χρόνου των μεταφορών. Άλλωστε , δεν μπορούσαμε να μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία μιας περιοχής, όταν αυτή δεν ήταν καν προσβάσιμη οδικά.
            Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενεργώντας, όχι με τρόπο αποσπασματικό, αλλά με γνώμονα ένα γενικότερο σχεδιασμό για την τόνωση της τοπικής κοινωνίας, υλοποιεί έργα που έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.