Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

ΔΕΥΑ ΠΑΛΑΜΑ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 Η ΔΕΥΑ Παλαμά ενημερώνει τους δημότες Παλαμά ότι στην παρούσα φάση της κατασκευής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ»  γίνονται εκσκαφές σε βάθη μεγαλύτερα των 4,00 μέτρων και απαιτείται συνεχής αντιστήριξη των πρανών του ορύγματος. Για το λόγο αυτό και όσο διαρκούν οι εργασίες,  είναι αναγκασμένη να προβαίνει σε διακοπές υδροδότησης, οι οποίες δεν μπορούν να προγραμματιστούν, όταν συναντώνται δίκτυα ύδρευσης (κεντρικοί αγωγοί ή παροχές) κάθετα στην εκσκαφή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Ζητείται η κατανόηση των δημοτών. Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή ενώ το έργο είναι μόνιμο.