Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο.Τ.Α. διοργανώνει εκδήλωση με θέμα«Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:
Παρουσίαση του Ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
Η παρουσίαση θα γίνει από την κα Σκαρβέλη Άλντα, Δασολόγο και θα παραστούν καθηγητές των Τμημάτων Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου και στελέχη υπηρεσιών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/03/2017 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.