Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ TTIP, CETA, ΤΙSA

Το ΔΙΚΤΥΟ Φορέων και Πολιτών της Θεσσαλίας κατά των ΤΤΙΡ, CETA, TISA, σε συνεργασία με την ‘Οικόσφαιρα’  
σας καλεί στην δημόσια ενημερωτική εκδήλωση στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μμ στα Γραφεία της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος,  στην Καρδίτσα, με θέμα:

¨Ενημέρωση και συντονισμός δράσεων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Θεσσαλίας για αντιμετώπιση των διατλαντικών συμφωνιών TTIP, CETA, TISA ¨.

7 λεπτες Εισηγήσεις:

- Η πορεία των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με Καναδά (CETA), HΠΑ (TTIP) σε σχέση με   Μεταλλαγμένα,  ΠΟΠ, ΠΓΕ,  τοπικά Θεσσαλικά προϊόντα,  τη Φέτα και τις δημόσιες  κοινωνικές υπηρεσίες
Εμμανουήλ Γιώργος / μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου φορέων και πολιτών κατά ΤΤΙΡ, CETA, TISA
 
  - Οι επιπτώσεις των διατλαντικών συμφωνιών στις Ευρωπαικές κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρότυπα.
Πουτσιάκας Νίκος / εκπρόσωπος της Οικολογικής Θεσσαλίας
  - Οι επιπτώσεις των διατλαντικών συμφωνιών στις Ευρωπαικές κοινωνικές και
περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρότυπα.
Πουτσιάκας Νίκος / εκπρόσωπος της Οικολογικής Θεσσαλίας
- Οι επιπτώσεις των διατλαντικών συμφωνιών στις Ευρωπαικές  περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές και πρότυπα.
Πουτσιάκας Νίκος / εκπρόσωπος της Οικολογικής Θεσσαλίας

    - H αντιμετώπιση των διατλαντικών συμφωνιών με την  ανάδειξη τοπικών       δράσεων προστασίας της Θεσσαλικής βιοποικιλότητας ¨
Κουτής Κώστας /Αιγίλοπας –Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία
    
             -  H απώλεια της αυτάρκειας. Το παράδειγμα της Θεσσαλίας
     Μπίλλας Γιάννης / Οργάνωση ‘Από Κοινού’

-  Η Διαμόρφωση εναλλακτικών  δράσεων των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών
                Αριστοτέλης Τσόγκας, εκπρόσωπος  της ‘Οικόσφαιρας’

            Θα ακολουθήσει συζήτηση

            Συντονισμός εκδήλωσης: Αριστοτέλης Τσόγκας