Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Όταν μιλούν οι αριθμοί (11). Δυο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ: Πληρώνουμε και με πανάκριβο δανεισμό

Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

Μια από τις «μεγάλες επιτυχίες» της θεόσταλτης κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι και το αυξημένο επιτοκιακό κόστος των έντοκων γραμματίων που εκδίδει το δημόσιο – αν και ο κ. Τσίπρας από βήματος Βουλής έχει δηλώσει πως «εμείς δεν εκδίδουμε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου».
Φυσικά, έλεγε και πάλι ψέματα. Το 2015 η δική του κυβέρνηση εξέδωσε έντοκα γραμμάτια ύψους 32 δις, το 2016 άντλησε 29 δις και ήδη το 2017 έχει αντλήσει περί τα 3 δις.
(Σημειώστε ότι το 2011 η τότε κυβέρνηση είχε αντλήσει 18,5 δις, το 2012 λίγο πάνω από 29 δις, το 2013 αντλήθηκαν 19,5 δις και το 2014 29,6 δις).
Μιλάμε για πανάκριβο βραχυπρόθεσμο δανεισμό στον οποίο καταφεύγουν πάντα οι κυβερνήσεις (Μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ΟΔΔΗΧ) για να αντιμετωπίζουν τρέχουσες ανάγκες του κράτους.
Ωστόσο, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε κατορθώσει να μειώσει σημαντικά το επιτόκιο. Για παράδειγμα, η έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ιουλίου 2014 έγινε με επιτόκιο 1,90%, ενώ η αντίστοιχη… ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (13 Ιουλίου 2015) με επιτόκιο 2,70%.
Μα, θα πει κάποιος, φυσικό είναι αφού τον Ιούλιο του 2015 είχε γίνει ο κακός χαμός με τα δημοψηφίσματα και τα capital controls.
Πρώτο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ήταν… «φυσικό» να συμβεί κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, έκτοτε το επιτόκιο παραμένει υψηλό – άρα καταβάλλονται περισσότεροι τόκοι από τους φορολογούμενους.
Σημειώστε ότι από τους καταστροφικούς χειρισμούς της κυβέρνησης, οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν κληθεί να καταβάλουν περί τα 200 εκ ευρώ περισσότερα από όσα θα κατέβαλλαν αν παρέμενε χαμηλό το επιτόκιο.
Παρακολουθώντας τα στοιχεία θα δείτε ότι το 2011 το επιτόκιο ήταν εξαιρετικά υψηλό (πάνω από 4%, σχεδόν 5%) και έτσι (γύρω στο 4%) συνεχίστηκε και το 2013, εμφανίζοντας ωστόσο μικρή αποκλιμάκωση. ‘Ήδη από τον Οκτώβριο του 2013, το επιτόκιο πέφτει κάτω από το 4%. Τον Απρίλιο του 2014 το επιτόκιο έπεσε στο 3% περίπου και εκείνον τον μήνα η Ελλάδα βγήκε με επιτυχία στις αγορές για πρώτη φορά από το 2010. Μάλιστα, λίγες μέρες μετά την έξοδό μας στις αγορές, το επιτόκιο έπεσε στο 2,45%. Τον Μάιο του 2014 το επιτόκιο των τρίμηνων είχε πέσει στο 2,13%! Τον Ιούνιο του 2014, ακόμη και το επιτόκιο των εξάμηνων είχε πέσει στο 2,15% και των τρίμηνων στο 1,80%! Τον Αύγουστο του 2014, το επιτόκιο ήταν το χαμηλότερο από το 2010! Τον Νοέμβριο του 2014, το επιτόκιο των τρίμηνων διαμορφώθηκε στο 1,70%. Αλλά τον Δεκέμβριο του 2014, όταν είχαν σχεδόν προκηρυχθεί οι εκλογές, το επιτοκιακό κόστος άρχισε αμέσως να παίρνει την ανιούσα. Και έκτοτε παραμένει σταθερά υψηλό.
Ας δούμε και τους αριθμούς:
-11 Ιανουαρίου 2011: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 4,90%.
-18 Ιανουαρίου 2011: Με επιτόκιο 4,1%- ίδιο με αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας στις 16 Νοεμβρίου 2010-, το Δημόσιο άντλησε σήμερα το ποσό των 650 εκατ. ευρώ από την πώληση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων (τρίμηνης διάρκειας).
-8 Φεβρουαρίου 2011: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, κατά την οποία το υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε συνολικά 390 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,64%.
-8 Μαρτίου 2011: Το ποσό του 1,625 δις ευρώ αντλήθηκε σήμερα μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας (26 εβδομάδων), με επιτόκιο 4,75%.
-12 Απριλίου 2011: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας από την οποία αντλήθηκαν 1,625 δις ευρώ, με επιτόκιο 4,80%.
-18 Απριλίου 2011: Ποσό ύψους 1,625 δις ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων (τρίμηνα έντοκα), με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,10%.
-10 Μαΐου 2011: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ύψους 1,250 δισεκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 4,88%.
-14 Ιουνίου 2011: Το ποσό των 1,625 δις ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,96%.
-21 Ιουνίου 2011: Ποσό 1,625 δις ευρώ συνολικά (1,25 δισ. ευρώ που ζητούσε και μη ανταγωνιστικές προσφορές 375 εκατ. ευρώ), άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τη δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 13 εβδομάδων). Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,62%.
-12 Ιουλίου 2011: Ποσό ύψους 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό κατά τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,90%.
-19 Ιουλίου 2011: Στο 4,58% διαμορφώθηκε η απόδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,25 δις ευρώ.
-6 Σεπτεμβρίου 2011: Ποσό ύψους 1,3 δις ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με το επιτόκιο στο 4,80%.
-20 Σεπτεμβρίου 2011: Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 4,56%.
-15 Νοεμβρίου 2011: Ποσό ύψους 1,3 δις ευρώ άντλησε το Δημόσιο, από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,63% δύο μονάδες βάσης υψηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Οκτωβρίου.
-20 Δεκεμβρίου 2011: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας για τη διάθεση τρίμηνων εντόκων γραμματίων (13 εβδομάδων). Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 4,68% έναντι 4,63% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας.
-10 Ιανουαρίου 2012: Στην άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,625 δις ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της δημοπράτησης εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 4,90%.
-7 Φεβρουαρίου 2012:  Στην άντληση ποσού 812,5 εκατ. ευρώ, μέσω της δημοπράτησης εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας (26 εβδομάδων), με επιτόκιο 4,86%, προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
-20 Μαρτίου 2012: Το ποσόν των 1,3 δις ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, (13 εβδομάδων). To επιτόκιο σημείωσε ελαφρά κάμψη και διαμορφώθηκε σε 4,25%, έναντι 4,61% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
-10 Απριλίου 2012:  Μείωση παρουσίασε το επιτόκιο δανεισμού του δημοσίου κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ύψους 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,55% έναντι 4,8% κατά την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 875 εκατ. ευρώ που είχε διενεργηθεί στις 6 Μαρτίου.
-15 Μαΐου 2012: Στην άντληση ποσού ύψους 1,3 δις ευρώ, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων (13 εβδομάδων) , με αυξημένο όμως κόστος, προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 4,34%, από 4,2% στην προηγούμενη δημοπρασία.
-12 Ιουνίου 2012: Ποσό ύψους 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων και το επιτόκιο αυξήθηκε σε 4,73%, από 4,69% που είχε διαμορφωθεί στην αντίστοιχη δημοπρασία που έγινε τον Μάιο.
-17 Ιουλίου 2012: Στην άντληση ποσού ύψους 1,625 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων (13 εβδομάδων). To επιτόκιο ανήλθε στο 4,28%, από 4,31%.
-14 Αυγούστου 2012: Στην άντληση συνολικού ποσού ύψους 4,0625 δισ. ευρώ, προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 4,43%.
-16 Αυγούστου 2012: Συμπληρωματικές προσφορές ύψους 937,5 εκατ. ευρώ αποδέχθηκε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους για τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων που έγινε την Τρίτη 14 Αυγούστου, με αποτέλεσμα τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε το Δημόσιο από τη συγκεκριμένη έκδοση να ανέλθουν στα 5 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,43%.
-4 Σεπτεμβρίου 2012: Το ποσό των 1,137 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το επιτόκιο μειώθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία και διαμορφώθηκε στο 4,54% από 4,68%.
-9 Οκτωβρίου 2012: Στην άντληση 1,3 δις ευρώ μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων προχώρησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,46%.
-16 Οκτωβρίου 2012: Στην άντληση συνολικού ποσού ύψους 1,625 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με μειωμένο επιτοκιακό κόστος. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,24% έναντι 4,31% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 18 Σεπτεμβρίου.
-6 Νοεμβρίου 2012: Ποσό ύψους 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από την έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), διενεργήθηκε σήμερα δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,41%.
-13 Νοεμβρίου 2012: Το ποσό των 4,0625 δις ευρώ άντλησε συνολικά σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο από τις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων διάρκειας ενός και τριών μηνών. Συγκεκριμένα, άντλησε 2,7625 δις ευρώ από τα έντοκα διάρκειας ενός μήνα (με επιτόκιο 3,95%) και 1,3 δις ευρώ από τα τρίμηνα έντοκα (με επιτόκιο 4,2% από 4,24% στην προηγούμενη δημοπρασία).
-11 Δεκεμβρίου 2012: Το ποσό των 4,3875 δις ευρώ άντλησε συνολικά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από δύο δημοπρασίες εντόκων γραμματίων, διάρκειας ενός και έξι μηνών. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,38% έναντι 4,41% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 6 Νοεμβρίου 2012. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, ύψους 2,125 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,99% έναντι 3,95% κατά τη δημοπρασία της 13 Νοεμβρίου 2012.
-18 Δεκεμβρίου 2012: Ποσό ύψους 1,3 δις ευρώ άντλησε χθες το ελληνικό Δημόσιο μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,11%.
-9 Ιανουαρίου 2013: Το ποσόν των 2,6 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, μέσω της έκδοσης μηνιαίων και εξαμηνιαίων έντοκων ομολόγων, (4 και 26 εβδομάδων) με μειωμένο κόστος δανεισμού.Η μέση απόδοση των μηνιαίων τίτλων υποχώρησε στο 3,95%, έναντι 3,99% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Για τους 6μηνους τίτλους, η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,3% από 4,38% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
-15 Ιανουαρίου 2013: Στην άντληση ποσού ύψους 1,625 δις ευρώ προχώρησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων διάρκειας 13 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,07% έναντι 4,11% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 18 Δεκεμβρίου 2012.
-5 Μαρτίου 2013: Οριακή αποκλιμάκωση εμφάνισε η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων, κατά τη σημερινή δημοπρασία μέσω της οποίας αντλήθηκε ποσό ύψους 1,1375 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων που διενεργήθηκε σήμερα η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,25% έναντι 4,27% που είχε διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 5 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους.
-19 Μαρτίου 2013Στην άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,3 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων (13 εβδομάδων), με αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος (4,05%), έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας της 12ηςΦεβρουαρίου.
-9 Απριλίου 2013: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με αμετάβλητο κόστος (4,25%) έναντι της τελευταίας αντίστοιχης δημοπρασίας.
-11 Ιουνίου 2013: Το ποσόν των 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,20%, παραμένοντας αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 8 Μαΐου.
-16 Ιουλίου 2013: Ποσό ύψους 1,625 δις ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,02%, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία.
-3 Σεπτεμβρίου 2013: Το ποσό των 1,138 δις ευρώ άντλησε το Δημόσιο από δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,20% (όπως και στην προηγούμενη δημοπρασία).
-8 Οκτωβρίου 2013: Σε 1,3 δις ευρώ ανήλθε το ποσό που άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,15% από 4,20% στην προηγούμενη δημοπρασία.
-15 Οκτωβρίου 2013:  Ποσό ύψους 1,625 δις ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων με μέση απόδοση 3,95%, έναντι απόδοσης 4,02% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία στις 17 Σεπτεμβρίου.
-12 Νοεμβρίου 2013: Μικρή αποκλιμάκωση του δανειακού κόστους της χώρας, κατά 5 μονάδες βάσης, παρατηρήθηκε κατά τη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αντλώντας 1,3 δις ευρώ. Ειδικότερα, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,90% έναντι 3,95% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία της 15ης Οκτωβρίου 2013.
-10 Δεκεμβρίου 2013:Το ποσό των 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 26 εβδομάδων), με αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας, στο επίπεδο του 4,15%.
-17 Δεκεμβρίου 2013: Στην άντληση ποσού ύψους 1,3 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, στο επίπεδο του 3,90%.
-7 Ιανουαρίου 2014:Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αντλώντας το ποσό των 1,625 δις ευρώ.Ηαπόδοση διαμορφώθηκε στο 4,10%.
-14 Ιανουαρίου 2014: Το ποσό των 1,625 δις ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,75%.
-4 Φεβρουαρίου 2014:  Το ποσόν των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου χρέους, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.Η απόδοση σημείωσε ελαφρά υποχώρηση στο 4,00% από 4,10% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 7 Ιανουαρίου 2014.
-11 Φεβρουαρίου 2014: Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με μειωμένο επιτοκιακό κόστος. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,60% έναντι 3,75% της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας στις 14 Ιανουαρίου.
-4 Μαρτίου 2014: Σημαντική αποκλιμάκωση εμφάνισε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του δημοσίου, όπως αυτή αποτυπώθηκε κατά τη δημοπρασία που διενήργησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, αντλήθηκε το ποσό των 1,137 δις ευρώ, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,60% έναντι 4,00% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 4 Φεβρουαρίου 2014.
-6 Μαρτίου 2014: Διατηρείται και σήμερα το θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων με αποτέλεσμα πριν από λίγο η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί στο 6,6% από 6,86% που διαμορφώθηκε χθες το απόγευμα στο κλείσιμο της ΗΔΑΤ. Ο ΟΔΔΗΧ θεωρεί εφικτή την έξοδο στις αγορές.
-18 Μαρτίου 2014: Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα, μέσω της έκδοσης εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.Η απόδοση σημείωσε σημαντική αποκλιμάκωση 50 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη σε 3,10% έναντι 3,60% της τελευταίας αντίστοιχης δημοπρασίας στις 11/02/14.
-9 Απριλίου 2014: Κατά τη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, το επιτόκιο σημείωσε νέα πτώση στο 3,01%, έναντι 3,6% στην προηγούμενη.
-10 Απριλίου 2014: Ποσό 3 δις ευρώ άντλησε τελικά το υπουργείο Οικονομικών από τα 5ετή ομόλογα, με την επάνοδο στις αγορές, για πρώτη φορά μετά το 2010, να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχής. Η ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το βιβλίο προσφορών (που άνοιξε σήμερα στις 11 το πρωί) έκλεισε σε λιγότερο από μια ώρα μετά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ανήλθαν σε περίπου 20 δις ευρώ. Έτσι, αντλήθηκαν 3 δις ευρώ, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για ποσό 2,5 δις ευρώ. Το ετήσιο κουπόνι των ομολόγων ανήλθε σε 4,75%, ενώ η απόδοση, που θα οριστικοποιηθεί μετά την εκκαθάριση, ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 4,95%, ήτοι χαμηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων για απόδοση 5%- 5,23%.
-15 Απριλίου 2014: Σημαντική αποκλιμάκωση απόδοσης παρατηρήθηκε κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, κατά την οποία αντλήθηκαν 1,625 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,45% έναντι 3,10% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 18 Μαρτίου 2014.
-6 Μαΐου 2014: Στην άντληση ποσού ύψους 1,3 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με μειωμένο επιτοκιακό κόστος. Συγκεκριμένα κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70% έναντι 3,01% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία της 8ης Απριλίου 2014.
-13 Μαΐου 2014: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με σημαντικά μειωμένο επιτοκιακό κόστος. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,13% έναντι 2,45% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 15 Απριλίου 2014.
-10 Ιουνίου 2014: Σημαντική αποκλιμάκωση, 55 μονάδων βάσης, κατέγραψε το κόστος δανεισμού της χώρας μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων, κατά τη σημερινή δημοπρασία που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Συγκεκριμένα, αντλήθηκε συνολικό ποσό ύψους 1,625 δις ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15% έναντι 2,70% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Μαΐου 2014.
-17 Ιουνίου 2014: Την άντληση ποσού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με σαφώς μειωμένο επιτοκιακό κόστος, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατά τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,80% έναντι 2,13% στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία, στις 13 Μαΐου 2014.
-8 Ιουλίου 2014: Το ποσόν των 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με μειωμένο επιτοκιακό κόστος, μέσω δημοπρασίας για τη διάθεση εξάμηνων εντόκων γραμματίων (26 εβδομάδων).Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,05% έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2014.
-15 Ιουλίου 2014: Στην άντληση ποσού 1,625 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με οριακά μειωμένο επιτοκιακό κόστος. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,75% έναντι 1,80% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 17 Ιουνίου 2014.
-12 Αυγούστου 2014: Στο 1,75% διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων την Τρίτη. Από τη διαδικασία της δημοπρασίας, το δημόσιο άντλησε 1,3 δις ευρώ. To επιτόκιο έμεινε στα ίδια επίπεδα με την ανάλογη δημοπρασία του Ιουλίου, τα οποία και είναι τα χαμηλότερα από τον Ιανουάριο του 2010.
-2 Σεπτεμβρίου 2014: Το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας έντοκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,00% από 2,02% κατά την αντίστοιχη δημοπρασία στις 5 Αυγούστου 2014.
-16 Σεπτεμβρίου 2014: Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, με σχετικά μειωμένο επιτοκιακό κόστος.
Συγκεκριμένα, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλησε το ζητούμενο ποσό καθώς και 300 εκατ. ευρώ εκ των μη ανταγωνιστικών προσφορών. Το επιτόκιο στο 1,70% έναντι 1,75% κατά την τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 12 Αυγούστου 2014.
-8 Οκτωβρίου 2014: Το ποσόν των 1,137 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, μέσω δημοπρασίας εξάμηνων έντοκων γραμματίων, με αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος.Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,00%, αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας που είχε διενεργηθεί στις 02/09/2014.
-5 Νοεμβρίου 2014: Στην άντληση ποσού ύψους 1,1375 δις ευρώ προχώρησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,00%, ήτοι αμετάβλητη έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης δημοπρασίας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 08/10/2014.
-12 Νοεμβρίου 2014: Ποσό ύψους 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,70%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία αντίστοιχων ομολόγων.
-17 Δεκεμβρίου 2014: Άνοδος επιτοκιακού κόστους καταγράφηκε στη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, αντλώντας ποσό συνολικού ύψους 1,3 δις ευρώ.Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 1,90% έναντι 1,80% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 10 Δεκεμβρίου 2014.
-7 Ιανουαρίου 2015: Το ποσόν των 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με αυξημένο κόστος. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,30%, έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας που είχε γίνει στις 10.12.2014.
-14 Ιανουαρίου 2015: Το ποσόν των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με αυξημένο επιτοκιακό κόστος. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15%, έναντι 1,90% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 17.12.2014.
-4 Φεβρουαρίου 2015: Ποσό 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο (απόδοση) διαμορφώθηκε στο 2,75%, έναντι 2,30% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που είχε πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου.
-11 Φεβρουαρίου 2015: Το ποσόν του 1,137 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,50% έναντι 2,15% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 14 Ιανουαρίου 2015.
-4 Μαρτίου 2015: Ποσό ύψους 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97% από 2,75% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 4 Φεβρουαρίου 2015.
-11 Μαρτίου 2015: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,7% από 2,5% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 11 Φεβρουαρίου.
-18 Μαρτίου 2015: Το ποσό του 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με αμετάβλητο κόστος 2,70%.
-8 Απριλίου 2015: Το ποσόν του 1,1375 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με αμετάβλητο κόστος έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας (2,97%)
-9 Απριλίου 2015: Στο 1,4 δις ευρώ διαμορφώνεται η συνολική άντληση κεφαλαίων από τη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε χθες ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Και τούτο καθώς έκανε σήμερα δεκτές προσφορές 262,5 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 98.553, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου της 8ης/4/2015, όπως ανακοινώθηκε.
-15 Απριλίου 2015: Ποσό 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία της 18ης Μαρτίου.
-6 Μαΐου 2015: Ποσό 1.137,5 εκατομμύρια ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά την προγραμματισμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στα επίπεδα των 2,97% όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που είχε διενεργηθεί στις 8 Απριλίου.
-13 Μαΐου 2015: Ποσό 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο στην δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70% σταθερό στα επίπεδα της προηγούμενης δημοπρασίας του Απριλίου.
-10 Ιουνίου 2015: Ποσό 2,95 δις ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 2,7%, για τα τρίμηνα, ενώ το στο 2,97% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έκδοση, διατηρήθηκε και το επιτόκιο της εξάμηνης έκδοσης.
-17 Ιουνίου 2015: Ποσό 1,3 δις ευρώ άντλησε το υπουργείο Οικονομικών στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,7%.
-8 Ιουλίου 2015: Την άντληση ποσού 1,625 δις ευρώ, μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η απόδοση παρέμεινε αμετάβλητη στο επίπεδο του 2,97%.
-15 Ιουλίου 2015: Συνολικό ποσό ύψους 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, με την απόδοση να παραμένει στο 2,70%.
-5 Αυγούστου 2015: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμούς Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%.
-2 Σεπτεμβρίου 2015: Ποσό 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%.
-9 Σεπτεμβρίου 2015: Το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, ρολάροντας προηγούμενη έκδοση. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,7%.
-16 Σεπτεμβρίου 2015: Ποσό ύψους 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, με την απόδοση να παραμένει αμετάβλητη στο 2,70%.
-7 Οκτωβρίου 2015: Ποσό 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 2,97%.
-14 Οκτωβρίου 2015: Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7%.
-4 Νοεμβρίου 2015: Το ποσόν των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%.
-11 Νοεμβρίου 2015: Ποσό 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-9 Δεκεμβρίου 2015: Κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,625 δις ευρώ με επιτόκιο 2,97%. Από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,3 δις ευρώ με επιτόκιο 2,7%.
-16 Δεκεμβρίου 2015: Ποσό 1,3 δις ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-5 Ιανουαρίου 2016: To ποσό των 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97% αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.
-13 Ιανουαρίου 2016: Το ποσόν των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70% αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 16.12.2015.
-10 Φεβρουαρίου 2016: Ποσό 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70% το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας
-2 Μαρτίου 2016: Στην άντληση ποσού ύψους 1,137 δις ευρώ προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω της δημοπράτησης εξάμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,97%.
-9 Μαρτίου 2016: Την άντληση ποσού 1,3 δις ευρώ μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%, αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοσπρασίας την 10η Φεβρουαρίου.
-16 Μαρτίου 2016: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 2,70% αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.
-6 Απριλίου 2016: Στην άντληση ποσού ύψους 1,1375 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας, της 2ας Απριλίου.
-13 Απριλίου 2016: Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας.  Το επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,7%.
-4 Μαΐου 2016: Το ποσό των 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%, αμετάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία τίτλων αντίστοιχης διάρκειας.
-11 Μαΐου 2016: Ποσό 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία έντοκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο στο 2,70%.
-8 Ιουνίου 2016:  Ποσό 2,950 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο σε δύο δημοπρασίες εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας. Ειδικότερα, από τη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων αντλήθηκαν 1,3 δις ευρώ με επιτόκιο 2,70% και από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας αντλήθηκαν 1,650 δις ευρώ με επιτόκιο 2,97%.
-15 Ιουνίου 2016: Ποσό 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με αμετάβλητο επιτόκιο 2,70%.
-6 Ιουλίου 2016: Ποσό 1,625 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%.
-13 Ιουλίου 2016: Το ποσό των 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-3 Αυγούστου 2016: Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%.
-10 Αυγούστου 2016: Την άντληση ποσού 1.138 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%.
-31 Αυγούστου 2018: Το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας  με επιτόκιο 2,97%.
-7 Σεπτεμβρίου 2016: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-14 Σεπτεμβρίου 2016: Σταθερή στο 2,70% παρέμεινε η απόδοση στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 3 μηνών, από την οποία αντλήθηκε 1 δις ευρώ.
-5 Οκτωβρίου 2016: Το ποσό των 1.137,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%.
-12 Οκτωβρίου 2016: Το ποσό των 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-2 Νοεμβρίου 2016: Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%.
-9 Νοεμβρίου 2016: Το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με επιτόκιο 2,7%.
-14 Δεκεμβρίου 2016: Το ποσό των 1,3 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-4 Ιανουαρίου 2017: Στο 2,97% διαμορφώθηκε η απόδοση σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 1.250 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκε σήμερα.
-11 Ιανουαρίου 2017: Το ποσό των 812,5 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,70%.
-1 Φεβρουαρίου 2017: Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%.
-8 Φεβρουαρίου 2017: Το ποσό των 1,138 δις ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά την δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,7%.


πηγη elzoni