Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου Δ.Σ.ΠΑΛΑΜΑ

 Το 1ο Δ.Σ.Παλαμά κατά το σχολικό έτος 2015-2016 υλοποίησε πρόγραμμα eTwinning με θέμα "Γνωρίζουμε άλλους τόπους" με τους μαθητές/τριες της Δ΄τάξης (φέτος Ε΄) με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς Θώμη Σίσκου (ΠΕ11) και Ειρήνη Ντούλα (ΠΕ06).Έλαβαν μέρος 7 σχολεία (2 σχολεία από την Κύπρο και 4 από την Ελλάδα)και 8 εκπαιδευτικοί. Η Εθνική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων βράβευσε το έργο,τα συνεργαζόμενα σχολεία και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για την άριστη ποιότητα των αποτελεσμάτων τους.
Τί είναι η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας:
H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται στα έργα eTwinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά κριτηρίωντης Κεντρικής Υπηρεσίας Στήριξης (CSS)και της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης (NSS).
Tι είναι το eTwinning :
Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 ως δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.
Το eTwinning είναι μια πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης, η οποία προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το έργο μας:
 «Γνωρίζοντας άλλους τόπους»
Τα παιδιά αρχικά αντάλλαξαν πληροφορίες για τους εαυτούς τους με σκοπό να γνωριστούν. Στη συνέχεια ανέλαβαν να παρουσιάσουν τον τόπο καταγωγής τους μέσα από κείμενα και φωτογραφίες. Τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα ήθη και έθιμα άλλων τόπων, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα την κουλτούρα του τόπου τους στην προσπάθειά τους να την παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Η συνέχεια με το etwinning για το τρέχον σχολικό έτος
Το σχολείο μας συνεχίζει να βρίσκεται στην κοινότητα του etwinning και φέτος διασυνδέοντας το μεγάλο μας διετές πρόγραμμα ErasmusKA219 «Save Energy Save the World» με το ομώνυμο νέο μας έργο etwinning «Save Energy Save the World» με τη συμμετοχή 5 άλλων χωρών, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και Τουρκίας. Διασκέψεις μέσω Skype με τους μαθητές των άλλων χωρών, δραστηριότητες και βίντεο με νέο υλικό έχουν ήδη ανέβει στην πλατφόρμα του etwinning και συνεχίζουμε!