Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Επιτάχυνση των διαδικασιών ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για να προχωρήσουν τα έργα του ΕΣΠΑ

Κώστας Αγοραστός: «Εντάξαμε 27 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 69,413 εκατ. ευρώ»

«Να έρθουν γρήγορα τα τεύχη δημοπράτησης»Εγρήγορση και επιτάχυνση των διαδικασιών, από τους δικαιούχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι δημοπρασίες των έργων που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 έχουν ενταχθεί έργα (εργολαβίες και προμήθειες) σημαντικού αριθμού και προϋπολογισμού. Όσα από αυτά δεν είχαν δημοπρατηθεί έως τις αρχές 8ου/2016 και λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), και ειδικότερα της εμπλοκής που δημιουργήθηκε με αυτόν σε σχέση αφενός με τις αρχαιολογικές έρευνες και ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης που απαιτούσε ως προαπαιτούμενο της δημοπράτησης, αλλά και της μη έγκαιρης έκδοσης των εφαρμοστέων του Νόμου αποφάσεων – προτύπων τευχών δημοπράτησης κλπ. , δεν μπόρεσαν να δημοπρατηθούν στην περίοδο που ακολούθησε. Αποτέλεσμα βέβαια ήταν η καθυστέρηση στην εξέλιξη των έργων στο ΠΕΠ.

πλήρες κείμενο