Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Περιορισμός Άσκοπης Χρήσης Νερού Από Τους Κατοίκους Στη Δημοτική Κοινότητα Σοφάδων

Παρακαλούνται οι Δημότες του Δήμου Σοφάδων και ειδικότερα οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σοφάδων να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν την άσκοπη χρήση νερού (ανοικτές εξωτερικές βρύσες κ.λπ.) καθώς η υπερκατανάλωση που παρατηρείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει δημιουργήσει προβλήματα στην επαρκή ύδρευση των κατοίκων.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. λαμβάνει όλα τα μέτρα και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κινητοποιώντας διαθέσιμα μέσα, οχήματα και προσωπικό καθώς και έκτακτες προμήθειες για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ύδρευσης που προκλήθηκαν από την χιονόπτωση και τον παγετό.
Ο Πρόεδρος
Σπύρος Εκίζογλου

Τηλ. Επικοινωνίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
2443023603
2443353312