Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου που χρησιμοποίησαν τα παρόχθια του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την άρδευση των καλλιεργειών τους παρακαλούνται να προσέρχονται από την Πέμπτη 17/11 μέχρι και την Παρασκευή 25/11 και ώρες 8.00 -13.00 στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας στην Τ.Κ. Σταυρού, προκειμένου να ενημερώσουν για τα στρέμματα και τις ώρες που έχουν ποτίσει.
Ο Αντιδήμαρχος
Αγροτικής Ανάπτυξης Πρασίνου- Περιβάλλοντος
Δημήτριος Αραμπατζής