Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

53 θέσεις από την κοινωφελή εργασία εξασφάλισε ο Δήμος Μουζακίου

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημέρωσε το Δήμο Μουζακίου ότι εξασφαλίστηκαν 53 θέσεις από το πρόγραμμα Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Τα νέα προγράμματα θα είναι οκτάμηνης διάρκειας και κυρίως απευθύνονται σε μακροχρόνια άνεργους.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν:
• Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
• Στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών
• Στην αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
• Στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος
Στο Δήμο Μουζακίου δόθηκε προθεσμία μέχρι στις 3 Οκτωβρίου να χαρτογραφήσει τις ανάγκες του και να τις δηλώσει στη σχετική υπηρεσία του Υπουργείου και αφού υπάρξει η σχετική έγκριση θα ο Δήμος θα προχωρήσει στη σχετική προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων.
«Πρόκειται για μία εξαιρετικά ευχάριστη εξέλιξη καθώς θα δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους της περιοχής μας να απασχοληθούν και ταυτόχρονα στο Δήμο μας να αποκτήσει το απαιτούμενο προσωπικό για την επίλυση τόσο της καθημερινότητας όσο και τρεχουσών αναγκών του. Θα επιδιώξουμε οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και με νέα δημοσίευσή μας θα ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη σχετική αίτησή τους» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός