Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ

Την 30η  Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 15η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.     
Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από αεριοποίηση βιομάζας , εγκατεστημένης ισχύος 800kW , στη θέση "Ματαράγκα" του Δ. Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2.     
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ".
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
3.     
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ" (Α.Μ. 18/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
4.     
Λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σοφάδων κατά το Σάββατο και ανάκληση της αριθ. 106/2016 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
5.     
Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄, για το μήνα Σεπτέμβριο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
6.     
Έγκριση της αριθ. 97/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού - Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
7.     
Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. ΜΠΕΡΝΑΡΑ ΒΑΪΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
8.     
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
9.     
Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
10.  
Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2016).
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.
11.  
Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ