Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

«Αλήθειες»: Μετά το κράτος και οι τράπεζες μέτοχοι στα Πρατήρια

Oι τραπεζικές κάρτες (χρεωστικές-πιστωτικές) θα βοηθήσουν τη πάταξη φοροδιαφυγής; Τους μόνους  που βοηθάνε να αυξήσουν τα έσοδα τους είναι οι τράπεζες. Στα πρατήρια καυσίμων οι τράπεζες ξαφνικά έγιναν ανέξοδα μέτοχοι και μάλιστα με ποσοστό πάνω από 80% του καθαρού κέρδους τους και αυτό όταν τα πρατήρια έχουν μικτό  περιθώριο κέρδους  3% και πληρώνουν  προμήθεια από 0,70%-1,8%!!!! 

 περισσοτερα