Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Εκπαιδευτική Επίσκεψη του ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου (Τρικάλων)

Λίγες μέρες πριν το τέλος του διδακτικού έτους το Σ.Δ.Ε. Καρδίτσας πραγματοποίησε την τελευταία εκπαιδευτική επίσκεψή του. Έτσι, την Πέμπτη, 16-06-2016, επισκεφθήκαμε το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων στο πλαίσιο του Project, με το οποίο ασχολήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου μας τη χρονιά αυτή,  με τίτλο «Το δάσος ως παράγοντας διατήρησης της βιοποικιλότητας και αέναης προσφοράς στο οικοσύστημα». Εκεί, μας υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι του κέντρου, το οποίο στεγάζεται σε ένα όμορφο πέτρινο κτίριο οι οποίοι φρόντισαν για τη λεπτομερή ενημέρωσή μας για το δάσος του Περτουλίου (την πανίδα και τη χλωρίδα του) με παράλληλη προβολή διαφανειών. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα ακολούθησε το πιο ενδιαφέρον μέρος της επίσκεψης, ο περίπατος στο ελατόδασος. Ακολουθώντας τα μονοπάτια του πλάι στο ρυάκι, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές είδαν από κοντά όσα είχαν ακούσει προηγουμένως, μάθαμε για το οικοσύστημα  και παρατηρήσαμε τη χλωρίδα του ακούγοντας με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον τους υπευθύνους.

Για όλα τα παραπάνω ευχαριστούμε από καρδιάς τα στελέχη του ΚΠΕ Μουζακίου κ. Κουτσώνη Ευάγγελο και κα. Τζέλιου Ευτυχία, Κουτσώνης Ευάγγελος. Στόχος του ΚΠΕ είναι να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά, έφηβοι αλλά και όλη η τοπική κοινωνία της περιοχής μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και τη σχέση τους με την ποιότητα ζωής. Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης θα έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλο και περισσότερων ατόμων στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Με τα προγράμματα που υλοποιεί, το ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων παύει να λειτουργεί μεμονωμένα και αποσπασματικά όσον αφορά το παρεχόμενο έργο του και διευρύνει τον ορίζοντα της εμβέλειάς του, έχοντας στο επίκεντρό του την Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης.
Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων αποτελεί δομή του Υπουργείου Παιδείας, είναι περιφερειακό κέντρο και υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης και αειφόρου ανάπτυξης για όλους.


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πολλοί από τους μαθητές μας είναι ΡΟΜΑ και μετανάστες. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.